کمیسیون کار و کارگری استان با حضور  معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی
کمیسیون کار و کارگری استان با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۶۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی