تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | ۲۰:۲۹
جلسه کمیته مناسب سازی و احداث گرمخانه در شهرستان فاروج برگزار گردید.
جلسه کمیته مناسب سازی  و احداث گرمخانه در شهرستان فاروج برگزار گردید.
در روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28 جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان فاروج به مدیریت آقای ابوالحسن نجفی فرماندار فاروج و حضور اعضای این کمیته در سالن جلسات شهید باهنر فرمانداری فاروج برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فاروج در این جلسه و پس از قرائت مصوبات جلسه قبلی و پاسخ دستگاه ها در این خصوص نجفی فرماندار فاروج درباره برگزاری این کمیته سخنانی ایراد نمودند؛ ایشان مناسب سازی معابر و ادارات شهرستان برای معلولین را یکی از ضرورت های فاروج دانسته و درخصوص اجرایی نشدن برخی مصوبات جلسات پیش از دستگاه های شهرستان انتقاد نمودند.

نجفی با فرصت یک ماهه به دستگاه ها جهت احداث رمپ و مناسب سازی ساختمان اداره خود برای تردد معلولین گفت: « طی این فرصت یک ماهه و پس از پایان آن دیگر نباید مشکلی برای تردد معلولین به ادارات در شهرستان وجود داشته باشد و همچنین اداره بهزیستی را موظف است تا پس از یک ماه گزارش جامعی از وضعیت شهرستان به فرمانداری ارائه نماید».

 در ادامه جلسه همچنین مقرر شد اداره بهزیستی با همکاری شهرداری فاروج مقدمات تأسیس اولین گرمخانه شهرستان فاروج را مهیا نمایند.


روابط عمومی فرمانداری فاروج
منبع : فرمانداری فاروج