تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹ | ۲۳:۳۱
به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی
اهدای ۴۰ جلد کتاب از کتاب خانه شخصی آقای نجفی فرماندار فاروج به کتاب خانه عمومی شهرستان
اهدای 40 جلد کتاب از کتاب خانه شخصی آقای نجفی فرماندار فاروج به کتاب خانه عمومی شهرستان
به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی و در روز پنج شنبه مورخ 1399/08/29 آقای ابوالحسن نجفی فرماندار فاروج به تعداد 40 جلد کتاب از کتاب خانه شخصی خود به کتاب خانه عمومی شهرستان اهدا نمود.

فرماندار فاروج در حاشیه این اهدا درخصوص لزوم تقویت کتاب خانه های شهرستان تأکید نموده و گفت: « اهدای کتاب یکی از سنت های حسنه است و می توانیم با افزایش موجودی کتاب خانه ها به نشر دانش و فرهنگ در شهرستان کمک کنیم».

روابط عمومی فرمانداری فاروج
منبع : فرمانداری فاروج