تاریخ انتشار : شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ | ۲۱:۳۸
بازدید سرزده فرماندار ، حراست فرمانداری ، رئیس اداره صمت ، نماینده نیروی انتظامی و بهداشت و درمان از ادارات و بانک های سطح شهر راز و نظارت بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی ادارات
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
بازدید سرزده فرماندار ، حراست فرمانداری ، رئیس اداره صمت ، نماینده نیروی انتظامی و بهداشت و درمان از ادارات و بانک های سطح شهر راز و نظارت بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی ادارات
منبع : فرمانداری رازوجرگلان